Zondagsschool ‘De Goede Herder’

Elke zondagmorgen beginnen wij onze morgen bij u in de kerk, na de wetlezing gaan wij naar 'De Wegwijzer'. Hier kunnen de kinderen het evangelie op hun eigen niveau te horen krijgen. Iedereen die in groep 1 tot en met groep 8 zit, is van harte welkom. Neem gerust ook een keer een vriendje óf vriendinnetje mee!

Bij de zondagsschool wordt elke zondag een verhaal uit de bijbel verteld, aansluitend bij dit verhaal maken we een knutselwerkjes, quiz of een puzzel, zodat het verhaal beter begrepen wordt. Ook bidden en danken we samen en zingen we samen uit 'Op Toonhoogte'

De kinderen van de zondagsschool blijven ook regelmatig in de kerk. Voor de midden groep(groep 4 en 5) en de oudste roep(groep 6,7 en 8)is dit elke eerste zondag van de maand. Ook zijn we met bijzondere diensten(Kerst, Pasen, Pinksteren)in de kerk te vinden. De jongste groep( groep 1,2 en 3) is er dan ook bij. In de zomer-en kerstvakantie is er geen zondagsschool.

Wees Welkom!

Berlinda van Ginkel
06-12337537