Huwelijksdiensten

Hiervoor dient men (zo mogelijk) ruim van tevoren een afspraak te maken met de predikant en met de heer P. van Doorn.

Op dit moment is de predikantsplaats vacant en kan men contact opnemen met een kerkenraadslid of wijkouderling.
De kerkorde van de PKN spreekt over de aanmelding van een voorgenomen huwelijk bij de kerkenraad, tien weken voorafgaand aan de huwelijksdatum. Maar we zijn niet gewend om daar scherp op te letten. Maar het 'een en ander moet wel tijdig geregeld kunnen worden voor een organist, koster en niet te vergeten de ambtsdragers: predikant, ouderling en diaken.

Indien bruid of bruidegom lid is van onze wijkgemeente, worden geen kosten voor de kerk, de predikant, de organist enz. in rekening gebracht. Indien geen van beiden tot onze wijkgemeente behoren worden de onkosten wel in rekening gebracht.
Verdere informatie is te verkrijgen bij de heer P. van Doorn. 

Ook hier zijn alle gegevens noodzakelijk, zoals die bij het "ledenbestand" zijn genoemd, omdat de kerkelijke bevestiging en het burgelijk huwelijk ingeschreven dienen te worden in het LRP. Een kerkelijke bevestiging van het huwelijk kan alleen plaats vinden als het burgelijk huwelijk is gesloten.

P. van Doorn
0343-481487