Biddag en Dankdag

Vroeger waren in Nederland vrijwel alle mensen waren voor hun bestaan afhankelijk van wat het land opbracht. Storm, regen, droogte en andere natuurlijke factoren die de mens niet in de hand had, maakten het bestaan erg onzeker. Daarom werd aan het begin van het voorjaar, in speciale kerkdiensten, Gods zegen gevraagd over het werk tijdens de Biddag voor Gewas en Arbeid. Dat gebeurt nu nog, al is deze kerkdienst niet meer alleen gericht op de land- en tuinbouw.

De Biddag voor Gewas en Arbeid is, uitzonderingen daargelaten, altijd op de tweede woensdag van maart. In het najaar, op de eerste woensdag in november, is de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Tijdens de Dankdag wordt God gedankt voor al het goede dat tot stand is gebracht. Bid- en Dankdag vinden hun uiteindelijke oorsprong onder meer in traditionele joodse oogstfeesten, zoals het Loofhuttenfeest.

De viering ’s ochtends, om 8.45 uur is met de kinderen van basisschool “De Wegwijzer’’. De aanvangstijd van de avonddienst, is 19.30 uur.
Biddag woensdag 14 maart 2018
Dienst 08:45; D.s. E.E. Bouter (met de kinderen van basisschool de Wegwijzer)
Dienst 19:30; D.s. E.E. Bouter

Dankdag woensdag 7 november 2018
Dienst 08:45  (met de kinderen van basisschool de Wegwijzer)
Dienst 19:30 ds. W.G.v.d.Top uit Ede