Zondagsschool ‘De Goede Herder’

Elke zondagmorgen beginnen wij met de kinderen in de kerk. Na de wetlezing gaan wij naar "De Wegwijzer". Hier kunnen de kinderen het evangelie op hun eigen niveau horen. Iedereen die in groep 1 tot en met 8 zit, is van harte welkom. Neem gerust ook een keer een vriendje of vriendinnetje mee!
Bij de zondagsschool wordt elke zondag een verhaal uit de bijbel verteld. Aansluitend bij dit verhaal maken wij een knutselwerkje, een quiz of een puzzel, zodat het verhaal beter begrepen wordt. Ook bidden, danken en zingen we samen uit 'Op Toonhoogte'.
De kinderen van de zondagsschool blijven ook regelmatig in de kerk. Voor de middag groep (groep 4 en 5) en de oudste groep (groep 6,7 en 8) is dit elke eerste zondag van de maand. Ook zijn we met bijzondere diensten (bijvoorbeeld Kerst en Pasen) in de kerk te vinden. De jongste groep (groep 1,2, en 3) is er dan ook bij.

Wees welkom!

Marieke de Leeuw
Haarweg 11
3959 AM Overberg
0343-481661