Algemene Kerkenraad

De gemeente rond de Efrathakerk te Overberg is de Hervormde Wijkgemeente Overberg, van de Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.
De andere wijkgemeente van deze centrale gemeente twordt gevormd door de Protestantse Wijkgemeente Amerongen,rondom de Andrieskerk te Amerongen. Aan het hoofd van de Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg staat de Algemene Kerkenraad (hierna met AK aangeduid).
Deze wordt gevormd door een aantal ambtsdragers uit de beide wijkgemeenten. Alle ambten zijn in de AK vertegenwoordigd, zoals dat is vastgelegd in de kerkorde en in het plaatselijk reglement van de AK. Vanuit elke wijkkerkenraad zijn een gelijk aantal ambtsdragers lid van de AK en ook in het moderamen. Hoewel de AK het hoogste bestuursorgaan is heeft hij het meeste werk overgedragen aan de beide wijkkerkenraden van Amerongen en Overberg. Daardoor vergaderd de AK minder en wordt er geen dubbel werk gedaan. De AK stelt elk jaar de begrotingen van het komende jaar en de jaarrekeningen van het voorgaande jaar vast van zowel het College van Diaken als het College van Kerkrentmeesters. Verder behoren alle zaken rondom Dabar en de Klokkenluider onder de verantwoordelijkheid van de AK.

Ook het beroepingswerk voor een predikant en alles wat daaromheen hangt behoort tot de juridische en kerkordelijkheid van de AK.

Het Moderamen (Dagelijks Bestuur) van de AK bestaat (in september 2017) uit de volgende personen:

Preses (voorzitter): ouderling B. Melles (Amerongen)

Scriba (secretaris): diaken T.Reedijk (Overberg)
Heuvelsesteeg 6a
3959BB Overberg
0343-481664
teunisreedijk@hetnet.nl

Assessor : vacant

2e Assessor ds.E.J.de Ruiter (Amerongen)

Klik hier voor het Beleidsplan
Klik hier voor Plaatselijke Regeling