Zingen met de kerst

Ook dit jaar hopen we weer met een grote groep uit volle borst onder begeleiding van trompetten bij de 80 plussers en de zieken uit onze gemeente te gaan zingen. Om 6 uur zullen we met auto's vertrekken vanaf de kerk. We proberen altijd bij iedereen langs te gaan, maar door soms te verre afstanden is dat niet altijd mogelijk. Mocht u tegen die tijd nog iemand weten waarvan u vindt dat we daar moeten gaan zingen kunt u dat doorgeven aan ondergetekende.

Na afloop is er kerstbrood, chocolademelk, koffie en thee bij de familie van Barneveld op de Hucht. Vervolgens hopen we elkaar dan allemaal weer te zien om 9:45 uur in de kerk.

Nogmaals hopen we op een grote groep en zien we jullie graag op eerste kerstdag in alle vroegte bij de kerk om het kerstfeest op een speciale sfeervolle manier te beginnen en door te geven aan onze medemensen.

Voor vragen, aanmelden van zieken, of afmelden als u niet wilt dat we komen zingen,  kunt u mij aanspreken of bellen met:
Jantine van Barneveld 0343-539553