Efratha Kring

De Efrathakring is een groep gemeenteleden die maandelijks bijeen komt om een onderwerp te bespreken.
De opkomst varieert van 15 tot 25 personen, jong en oud. U bent van harte welkom, ook al is het maar voor een enkele keer.

We behandelen afwisselend een Bijbels en praktisch onderwerp.
Meestal wordt het onderwerp ingeleid door een spreker en gaan we ook met elkaar in gesprek.

U wordt van harte uitgenodigd bij de avonden van de Efrathakring.
De avonden zijn de eerste maandag van de maand..
Inloop om 19:45 uur met koffie/thee en proberen om 20:00uur te beginnen.
We hopen dan om 22:00 weer naar huis te gaan.
We komen bij elkaar in de kantine van camping "De Hoge Linde" Dwarsweg 65b in Overberg.

Data en sprekers:

1 oktober: ds. H. van der Meulen: Pelgrimage, waar zijn wij naar onderweg?

5 november: A.C.Borsje: Onderwerp nog niet bekend.

3 december: Zendingscommissie: Thomas & Cobi Roest, over hun werk in Thailand. Waar het offerblok voor is bestemd.

7 januari: drs.Nico van der Voet: Onderwerp nog niet bekend.

4 februari: Alie Hoek van Kooten: voltooid leven.

4 maart: ds. Aafke Rijken-Hoevens: Stille tijd voor Pasen.

1 april: Henk van der Kooij: Over Israel.

 

Hartelijk Welkom tot 1 oktober

Albert & Gonnie de Kamper (0318-550090)
Kees & Gerrie Henken (0343-481448)