Dabar Campingwerk

Dabar (het Hebreeuws woord voor “Woord” en “Daad”) is een onderdeel van de IZB.
Dabar werft jongeren uit het hele land om het evangelie van Jezus Christus te brengen.

In Overberg wordt het gesteund door de kerken van de hervormde wijkgemeente Overberg, de hervormde wijkgemeente Amerongen en de Gereformeerde kerk Amerongen/Elst/Overberg, een recreatie- en evangelisatieproject georganiseerd op camping “De Hoge Linde”.

Gedurende vier weken (meestal half juli – half augustus) organiseren twee teams enthousiaste jongeren, elk twee weken, diverse activiteiten voor de campinggasten, zoals de dagelijkse kinderclub, tienerclub, poppenkast en avondsluiting.
Verder wordt er elke zondag om 10.30 uur een campingdienst gehouden.
Deze dienst wordt niet alleen voor de campinggasten gehouden, maar ook voor mensen buiten de camping.

Vanaf half september tot half juli is de Dabar commissie Overberg bezig met de voorbereidingen voor deze vier weken. De weken op de camping worden geëvalueerd, er moeten jongeren gezocht worden voor het volgend jaar, er moeten sprekers gevraagd worden voor de campingdiensten en materialen voor de kinderclubs en evangelisatie moeten worden aangevuld. Voorafgaand aan de weken op de camping wordt een ontmoetingsdag met de teams georganiseerd en na afloop wordt een reünie gehouden.

Kortom: Veel, maar mooi werk!

Want het is toch zo….

                        Het belangrijkste in je leven houd je toch niet voor jezelf?

Voor het nieuwe seizoen Dabar zijn we op zoek naar nieuwe commissieleden!!

Wil je meer informatie over het Dabarwerk of hieraan een bijdrage leveren, neem dan contact op met

Gijs van Ginkel 06-57576549

 

Koken voor DABAR

in de weken dat de DABAR-teams actief zijn op de camping is het al jaren een goed gebruik dat gemeenteleden voor het team koken. We zoeken hiervoor gemeenteleden die gedurende die periode(voor 1x)de warme maaltijd willen verzorgen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met: Inie van Egdom 0343-702304