Opening Winterwerk is altijd op de tweede zondag van september.

Startweekend winterwerk 2018/2019.

Op zaterdag 9 september 2017 vindt de jaarlijkse gemeentedag plaats, die tevens startdag voor het winterwerk is.
In de morgendienst in de Efrathakerk van zondag 10 september 2017 wordt eveneens stil gestaan bij de start van het winterwerk en wordt er gevraagd om Gods Zegen over al dat vele werk dat in Zijn Naam wordt verricht in het komende winterseizoen.

De uitnodiging:

Op (D.V. zaterdag 9 september) vindt de jaarlijkse startdag van het winterwerk weer plaats. Dit jaar zullen alle activiteiten in en rondom onze kerk plaats vinden en iedereen zal mee kunnen doen aan het programma. Met elkaar hopen we op een mooie dag, waarbij we elkaar en God mogen ontmoeten. Zonder u is deze dag niet compleet, daarom nodigen we u ook van harte uit!

We starten met elkaar om 14.00 uur en de activiteiten zullen rond 20.30 uur afgelopen zijn. Voor het jeugdwerk 11+ zal hierna nog een aanvullend programma georganiseerd worden. Binnenkort ontvangt u in de kerk een brief met meer informatie. In september drinken we niet gezamenlijk koffie op de eerste zondag van de maand. Gebruikelijk is dat we dat doen op de zondag van de start winterwerk. Natuurlijk bent u allen van harte welkom in ‘De Wegwijzer’.

De voorbereidingscommissie