De Preek-Diensten-en Collecterooster

 

De Preek-Diensten-en Collecterooster

Elke zondag is er om 10:00 en om 18:30 uur dienst en staan de kerkdeuren voor u en jou open.

In verband met het COVID-19 virus zijn er alleen morgendiensten die alleen via de site "Kerkdienstgemist" worden uitgezonden.
Voor verdere informatie zie: http://www.hervormdoverberg.nl/nieuws.asp 

Klik hier voor het actuele rooster 2020

Verder zijn er diensten op bid- en dankdag, op (tweede) feestdagen, huwelijken en begrafenissen.

JEUGD/THEMADIENSTEN
Ook dit seizoen willen we weer jeugd-themadiensten organiseren. Deze diensten zijn op een zondagavond en aansluitend wordt er een preekbespreking gehouden bij Jeugdwerk 15+. Het thema wordt samen met de jeugd gekozen en vooraf besproken met de dominee. Ook als je niet op het jeugdwerk zit ben je van harte welkom bij de preekbesprekingen. De data en thema's worden via de Klokkenluider en de afkondigingen bekend gemaakt.

Willem van Ginkel 06-27265413