Beroepingscommissie

Na het vertrek van ds. E.E. Bouter naar Hendrik Ido Ambacht zijn we als gemeente vacant geworden. Inmiddels zijn de eerste stappen door de kerkenraad gezet om te komen tot het beroepen van een nieuwe herder en leraar. Eén van deze stappen is het samenstellen van een beroepingscommissie.  

Deze is gevormd door de volgende gemeenteleden: 
Vanuit de ouderlingen Kees Boele (voorzitter en woordvoerder),
Vanuit de diakenen Jan van Noort
Vanuit de kerkrentmeesters Gert den Hertog (contactpersoon), 
Als jeugdouderling  Willem van Ginkel  
Vanuit de HVD  Tiny van Wakeren 
Vanuit het jeugdwerk  Nelleke van den Heuvel 
Als gemeentelid  Marjan van Ginkel (secretaris)
Als gemeentelid  Ariejon Altena 
Namens de Algemene Kerkenraad Sonja Rinsma 

 

Onderstaande profielschetsen zijn opgesteld t.b.v. het beroepingswerk:
Profielschets Gemeente Overberg Klik hier
Profielschets Predikant Gemeente Overberg Klik hier

Als beroepingscommissie hopen wij u via berichten in de Klokkenluider en afkondigingen in de erediensten van het verdere verloop op de hoogte te houden, voor zover het de belofte van  geheimhouding toelaat.   

Namens de beroepingscommissie, Kees Boele (voorzitter en woordvoerder)

Contact gegevens:bc.overberg@outlook.com

 

Bericht van de beroepingscommissie.  
Na het vertrek van ds. E.E. Bouter naar Hendrik Ido Ambacht zijn we als gemeente vacant geworden. Inmiddels zijn de eerste stappen door de kerkenraad gezet om te komen tot het beroepen van een nieuwe herder en leraar. Eén van deze stappen is het samenstellen van een beroepingscommissie.  
Deze is gevormd door de volgende gemeenteleden: Vanuit de ouderlingen    Kees Boele (voorzitter en woordvoerder), Vanuit de diakenen   Jan van Noort Vanuit de kerkrentmeesters   Gert den Hertog (contactpersoon),  Als jeugdouderling   Willem van Ginkel  Vanuit de HVD    Tiny van Wakeren  Vanuit het jeugdwerk   Nelleke van den Heuvel  Als gemeentelid   Marjan van Ginkel (secretaris) Als gemeentelid   Ariejon Altena  Namens de Algemene Kerkenraad          Sonja Rinsma 
In afhankelijkheid van Gods hulp door de leiding van Zijn Heilige Geest, in onderling vertrouwen en met de belofte aan elkaar van geheimhouding, mogen we deze mooie en verantwoordelijke taak op ons nemen. Wij vragen u ons met uw gebed te ondersteunen.     
Als beroepingscommissie stellen we u, als gemeenteleden, in de gelegenheid schriftelijk (per email of post) namen in te dienen van proponenten en/of predikanten waarvan u meent, dat ze geschikt zijn als herder en leraar voor onze gemeente. Deze opgaven moeten voorzien zijn van uw naam, adres en motivatie van de voordracht. U krijgt hiervoor de gelegenheid tot en met  D.v. zaterdag 15 september a.s. Vanwege de vertrouwelijkheid kan de beroepingscommissie over de opgaven geen mededelingen doen.  Ter informatie kunt u op www.hervormdoverberg.nl de profielschetsen met de bijbehorende bijlagen lezen voor de te beroepen predikant én van de Hervormde Gemeente te Overberg, wijkgemeente van de Protestantse Gemeente te Amerongen - Overberg. Voor hen die niet over internet beschikken liggen vanaf zondag 2 september enkele papieren exemplaren achter in de kerk. Uw voordracht(en) kunt u per mail sturen naar: bc.overberg@outlook.com of per post naar secr. BC Hervormde Gemeente te Overberg, Leemweg 7, 3784 KC Terschuur. 
Als beroepingscommissie hopen wij u via berichten in de Klokkenluider en afkondigingen in de erediensten van het verdere verloop op de hoogte te houden, voor zover het de belofte van