Afkondigingen

In elke dienst zijn er voorafgaand aan het intochtslied afkondigingen van de kerkenraad.
Het betreft mededelingen voor de gemeente(leden)over:
- pastoraat zoals onder anderen ziekenhuisopnames, huwelijken, geboorten, overlijden en jubilea.
- kerkordelijke procedures over bijvoorbeeld gemeenteavonden, benoemingen, bevestigingen, doop en huwelijk.
- kerkelijke bijeenkomsten in de komende week.
- informatie over de erediensten, wie gaat voor, welk lied zingen we.
- overige belangrijke informatioe voor de gemeenteleden.

Wat betreft de onderwerpen genoemd bij "pastoraat" is de kerkenraad mede afhankelijk van u als gemeentelid. Als u bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of thuiskomst van een gezins- of familielid wil doorgeven aan de predikant of nu we vacant zijn, aan uw bezoekouderling dan zullen wij dit meenemen in de afkondigingen en in de planning voor bezoeken. |
Want, wat de kerkenraad niet weet, kunnen we niet afkondigen of bezoeken