Nieuws

Ochtendgebed

Ochtend gebed

“En zij volhardden in het gebed"

In tijden van geestelijke afkoeling krijgen deze woorden uit Handelingen het karakter van een aansporing.
Voor wie de dag met een kort moment van gebed en Schriftlezing wil beginnen, is er het ochtendgebed.
Een moment om het hart hemelwaarts te richten. De uitdrukkelijke bedoeling van het ochtendgebed is
om het kerkmuuroverstijgend te laten zijn. Mensen van buiten onze gemeente zijn dus van harte welkom.

De opzet van dit ochtendgebed is als volgt:
- inleidende woorden
- een gezang
- twee Schriftlezingen(een Psalmlezing en een lezing uit het Nieuwe Testament)
- gebeden (Er zijn zes vaste gebeden (met als thema's resp. kerk, overheid, werk, mensen, schepping en media, lof en dank) waarvan er iedere dag één door de predikant wordt gelezen; daarbij is er ruimte voor persoonlijk gebed)
- heenzending

Het ochtendgebed is op schooldagen en begint om 8:35 uur.
De duur ervan is ca. 15 minuten.

Het ochtendgebed zal worden voortgezet door enkele gemeenteleden.

Gebedsrooster klik hier

Met hartelijke groet, namens de Hervormde gemeente Overberg

 

Terug naar het nieuws overzicht ...