Voor de officiele ANBI gegevens verwijzen wij graag naar de website van de Protestantse Gemeente te Amerongen – Overberg.

U kunt daar de gegevens vinden betreffende het College van Diakenen:
https://pwamerongen.nl/anbi-diaconie/

en de gegevens van de College van Kerkrentmeesters:
https://pwamerongen.nl/anbi-2/

De Protestantse Gemeente heeft een beleidsplan en een plaatselijk regeling. Ook onze hervormde wijkgemeente Overberg kent een eigen Beleidsplan en een eigen Plaatselijk reglement. Deze documenten treft u hieronder aan.

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Amerongen РOverberg
Plaatselijke regeling Protestantse Gemeente te Amerongen – Overberg
Beleidsplan Hervormde wijkgemeente Overberg
Plaatselijke reglement Hervormde wijkgemeente Overberg