De kerkenraad is voornemens de kerkdiensten per 5 juli weer voor een beperkt aantal bezoekers mogelijk te maken. Wij zullen gaan werken met groepen om zo een zo optimaal mogelijk aantal mensen de mogelijkheid te bieden om een dienst bij te wonen. Deze groepen worden om beurten per mail of, indien u daar niet de mogelijkheid voor heeft, per telefoon uitgenodigd voor het bijwonen van de dienst. Hierbij moeten we wel aangeven dat het RIVM adviseert mensen vanaf 70 jaar en mensen die in risicogroepen vallen bijeenkomsten zo veel als mogelijk te mijden.

Hoe dan ook, u bent sowieso van harte uitgenodigd om u op te geven. Dit kan door op de volgende link te klikken: https://nl.surveymonkey.com/r/QFJ6QR2

U komt dan in een enquete terecht met vragen waarvan wij de antwoorden nodig hebben om groepen te maken en zo de uitnodigingen te kunnen versturen. Met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan en deze zullen niet worden gedeeld.

Heeft u vragen of ideeen dan kunt u contact opnemen met Marinus Berkhof of Willem van Ginkel.
Ook kunt een mailtje sturen naar kerkdienst@hervormdoverberg.nl

Ook willen wij in de zomerperiode de zondagsschool en de oppas voor alle gezinnen uit de gemeente mogelijk maken dus ook als u niet bent uitgenodigd zijn uw kinderen hartelijk welkom bij de zondagsschool of oppas. Dit geeft u de rust om de online dienst te kunnen volgen. Hopelijk kunnen we elkaar binnenkort weer ontmoeten in de kerk.