Evangelisatie

DABAR (het Hebreeuws woord voor “Woord” en “Daad”) is een onderdeel van de IZB. Dabar werft jongeren uit het hele land om het evangelie van Jezus Christus te brengen.

In Overberg wordt Dabar gesteund door de kerken van de hervormde wijkgemeente Overberg, de protestantse wijkgemeente Amerongen en een recreatie- en evangelisatieproject georganiseerd op camping “De Hoge Linde”.

Gedurende vier weken (meestal half juli – half augustus) organiseren twee teams enthousiaste jongeren, elk twee weken, diverse activiteiten voor de campinggasten, zoals de dagelijkse kinderclub, tienerclub, poppenkast en avondsluiting. Verder wordt er elke zondag om 10.30 uur een campingdienst gehouden. Deze dienst wordt niet alleen voor de campinggasten gehouden, maar ook voor mensen buiten de camping. Vanaf half september tot half juli is de Dabar commissie Overberg bezig met de voorbereidingen voor deze vier weken. De weken op de camping worden geëvalueerd, er moeten jongeren gezocht worden voor het volgend jaar, er moeten sprekers gevraagd worden voor de campingdiensten en materialen voor de kinderclubs en evangelisatie moeten worden aangevuld. Voorafgaand aan de weken op de camping wordt een ontmoetingsdag met de teams georganiseerd en na afloop wordt een reünie gehouden.

Kortom: Veel, maar mooi werk! Want het is toch zo…. Het belangrijkste in je leven houd je toch niet voor jezelf?

Voor het nieuwe seizoen Dabar zijn we op zoek naar nieuwe commissieleden!!

Voor meer informatie over het Dabarwerk kunt u contact opnemen met Gijs van Ginkel middels het contactformulier.

Koken voor DABAR

In de weken dat de DABAR-teams actief zijn op de camping is het al jaren een goed gebruik dat gemeenteleden voor het team koken. We zoeken hiervoor gemeenteleden die gedurende die periode(voor 1x)de warme maaltijd willen verzorgen.

Voor meer informatie over koken voor Dabar kunt u contact opnemen met Inie van Egdom middels het contactformulier.


Zendingscommissie

Offerblok

Vanaf mei 2018 is de opbrengst van het offerblok bestemd voor het werk van Thomas en Cobi Roest-Oskam in Thailand.

In Thailand wonen vier keer zoveel mensen als in Nederland. Maar van elke honderd inwoners kent slechts één iemand Jezus. Veel mensen hebben het evangelie dus nog nooit gehoord of kennen geen christen in hun omgeving. Thomas en Cobi hebben het verlangen om Jezus te delen met elke Thai die Zijn liefde nog niet kent. Kerkplanting, nieuwe gemeenten stichting is daarom in Thailand nog zeer actueel.

Als Jezus in je hart woont, wil je Hem delen. Dat is niet alleen een opdracht aan Thomas en Cobi. De opdracht om zendingswerkers uit te zenden is aan elke gemeente gegeven. “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u” (Johannes 20: 21). Thomas en Cobi hebben gestudeerd aan de bijbelschool All Nations in Engeland. Zij zijn vanuit de Sionskerk in Veenendaal uitgezonden. Onder andere de GZB maakt deze uitzending mogelijk. Wilt u hen volgen? Kijk op: https://www.gzb.nl/zendingswerkers/thomas-en-cobi-roest/home?user_id=1025267.

Avondmaalcollecte

Kansen creëren voor jongeren in achterstandswijk in Libanon. In de overvolle achterstandswijk Bourj Hammoud komen veel vluchtelingen aan met hun kinderen. Vaak hebben deze kinderen een moeilijke, angstige en soms traumatiserende tijd achter de rug. In het centrum krijgen ze een plek om te ontspannen, aandacht en de mogelijkheid om een vak te leren.

 

Postzegels

In het portaal van de kerk staat een doos waarin u postzegels en ansichtkaarten kunt doen. De postzegels graag ruim uitknippen of uitscheuren (± 2 cm). De opbrengst van de postzegels en ansichtkaarten komt ten goede aan het werk van de GZB.

Een handvol koren

Ook dit jaar kunt u weer het dagboekje “Een handvol koren” van de GZB bestellen via de zendingscommissie.

Voor meer informatie over het werk van de zendingscommissie kunt u contact opnemen met Rijer Versteeg middels het contactformulier.