De Hervormde Wijkgemeente Overberg is een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Wij, als gemeente willen volop een gemeente zijn van haar Here, Jezus Christus. Omdat Hij in Zijn Woord tot ons komt, willen wij ook een Bijbelgetrouwe gemeente zijn.

De Hervormde Wijkgemeente Overberg hecht aan de gereformeerde traditie en wil die bewaren en overdragen. Met gereformeerde traditie wordt bedoeld: het vasthouden aan de bijbel als bron van wat we over God weten, het geloof als enige weg naar God en genade als enige basis van onze redding. Dit is verwoord in de belijdenisgeschriften van onze kerk.

De gemeente rond de Efrathakerk weet zich verbonden met de traditie waaruit zij voortkomt en wil die in de taal van deze tijd verwoorden.

De zondagse erediensten vormen het kloppend hart van de gemeente. Van de zondagse diensten wordt de ochtenddienst het drukst bezocht. De middagdienst heeft meer het karakter van een leerdienst. De liturgie is sober van vorm met veel nadruk op het Woord en de verkondiging. Psalmen hebben onze voorkeur en andere liederen staan dicht bij de woorden uit de Bijbel.

Ons geloof vraagt van ons dat we God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. In onze geseculariseerde samenleving is het belangrijk dat we als gemeente onze roeping verstaan. Wij willen een levende en aanstekelijke gemeente zijn, waarin de leden hun verantwoordelijkheid kennen en nemen. De bewustwording daarvan is essentieel. Dat betekent dat gemeenteleden volgeling van Jezus Christus zijn in woord en daad. Ook  betekent het dat de gemeente toegankelijk is voor ieder die met het geloof wil kennismaken.