Opening Winterwerk

Opening van het Winterwerk is bedoeld om als gemeente en als leden van die gemeente stil te staan bij het werk in de gemeente, dat een periode van meer actief zijn zal ingaan. De clubs, de verenigingen, het kringwerk en de catechisaties worden opgestart en gehouden. We staan stil bij het bezoekwerk, het werk van de HVD, dat natuurlijk het gehele jaar doorgaat, want pastorale zorg en de noodzaak van ‘naar elkaar omzien’ is er altijd en gaat dus altijd door. Maar het is goed om ook hier eens, minimaal één keer per jaar, als gemeente samen bij stil te staan.

Als regel staan we stil bij het begin van het winterwerk in het voor ons liggende seizoen in het weekeinde, waarin de tweede zondag van september valt.
Voor 2024 is dat op zaterdag 14 en zondag 15 september.

Voor vragen over Start Winterwerk kunt u terecht bij een lid van het moderamen middels het contactformulier.


Bazarcommissie

De commissie is benoemd door de kerkenraad en heeft als doel geld in te zamelen voor het bouw- en restauratiefonds (¾ deel) en de diaconie (¼ deel) van onze wijkgemeente. De besteding van de diaconie wordt door de commissie per jaar bepaald. De bazar wordt jaarlijks in maart georganiseerd en gehouden in “De Buurthucht”. Op vrijdagavond, zaterdagmiddag en zaterdagavond zetten wij de deuren voor u open.

Wat kunt u zoal doen op de bazar?
Allereerst kunt u in de gymzaal en in de hal snuffelen tussen allerlei gebruikte spulletjes. In de zaal van “De Buurthucht” staan tafels met o.a. raadspelletjes, textiel en zelfgemaakte producten. Voor de geoefende onder ons is er schieten, sjoelen en spijker slaan. Halverwege de avond start het rad van avontuur waarbij heerlijke taarten en mooie prijzen te winnen zijn. Op zaterdagmiddag is er een kinderrad met speelgoed en taarten. Zaterdagavond wordt afgesloten met een grote verloting (5000) loten. Het is een traditie geworden om na de verloting de voorlopige opbrengst bekend te maken (in 2020 rond € 15.000,-). De bazar staat bekend om zijn gezellige sfeer en grote opkomst. Naast de inzet van de commissieleden zijn we heel blij met de hulp van veel Overbergers. Ook mogen we de middenstanders uit Overberg en omstreken niet vergeten, zij stellen elk jaar weer vele goederen beschikbaar.

Tot ziens!

Voor vragen over Start Winterwerk kunt u terecht bij Mw. A. Nell via het contactformulier.


Zingen met de kerst

Ook dit jaar hopen we weer met een grote groep uit volle borst onder begeleiding van trompetten bij de 80 plussers en de zieken uit onze gemeente te gaan zingen. Om 6 uur zullen we met auto’s vertrekken vanaf de kerk. We proberen altijd bij iedereen langs te gaan, maar door soms te verre afstanden is dat niet altijd mogelijk. Mocht u tegen die tijd nog iemand weten waarvan u vindt dat we daar moeten gaan zingen kunt u dat doorgeven aan ondergetekende. Na afloop is er kerstbrood, chocolademelk, koffie en thee bij de familie van Barneveld op de Haarweg 21E.. Vervolgens hopen we elkaar dan allemaal weer te zien om 9:45 uur in de kerk. Nogmaals hopen we op een grote groep en zien we jullie graag op eerste kerstdag in alle vroegte bij de kerk om het kerstfeest op een speciale sfeervolle manier te beginnen en door te geven aan onze medemensen.

Voor vragen, aanmelden van zieken, of afmelden als u niet wilt dat we komen zingen,  kunt u mij aanspreken of bereiken via het contactformulier.

Tot dan!

Jantine van Barneveld


Oud papier

Elke eerste zaterdag van de maand wordt er oud papier opgehaald. Voor de exacte datums kunt u de afvalkalender of de App van de gemeente Utrechtse Heuvelrug raadplegen. Er zijn dan twee vrijwilligers nodig om de papier containers te legen in de vuilniswagen.

Tussentijds kunt u papier inleveren bij:
Basisschool  “De Wegwijzer” in de stortkoker
Parkeerterrein Camping “De Hoge Linde” (groene papiercontainer Dwarsweg 65-b)

Als er nog mensen zijn die 18 jaar of ouder zijn en een keer per jaar een zaterdag morgen willen besteden aan het ophalen van het oud papier, dan ben je van harte welkom. Wij bedanken de vrijwilligers voor hun inzet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier.
Bart Busser