De ‘Klokkenluider’ is het kerkblad voor alle leden van de Protestante wijkgemeente Amerongen en de Hervormde wijkgemeente Overberg. De kerkenraden hebben besloten dit blad gratis te zenden aan alle gemeenteleden,  omdat zij het belangrijk vinden dat alle leden op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de gemeenten. Uiteraard zijn er wel kosten verbonden aan het produceren van het blad. Daarom wordt de lezers jaarlijks om een vrijwillige bijdrage gevraagd. De ‘Klokkenluider’ wordt zowel op papier als digitaal verzonden. Wilt u de digitale versie ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken via het emailadres: secretaris.krm@hervormdoverberg.nl

In de ‘Klokkenluider’ staat informatie over de erediensten, maar ook over het wel en wee van gemeenteleden onder het kopje ‘pastoraat’. Verder wordt u geïnformeerd over besluiten van de kerkenraad, de kerkrentmeesters en diverse kerkelijke kringen en clubs. Onder ‘overige berichten’ worden meer algemene activiteiten genoemd in en rond de wijkgemeenten.

De artikelen in de ‘Klokkenluider’ worden aangeleverd door de wijkpredikanten en de kerkelijke verenigingen. Berichten bestemd voor de ‘Klokkenluider’ kunnen om uiterlijk 10:00 uur worden doorgemaild naar mailto: klokkenluider@hervormdoverberg.nl op de dagen die in het rooster worden genoemd.

Voor het rooster: klik hier.

Voor het lezen van de klokkenluider klik op de link:

Klokkenluider 2022-9
Klokkenluider 2022-8
Klokkenluider 2022-7

 

Mocht mailen niet mogelijk zijn, dan kunt u uw kopij ook in de brievenbus doen bij Marita Veen.
Mochten er nog vragen zijn rondom de ‘Klokkenluider’ dan kunt u deze stellen via het contactformulier.