Ook in de komende winterperiode wordt er op de maandagen, woensdagen en vrijdagen, buiten de schoolvakanties, om 8:35 uur het ochtendgebed gehouden. Een kort moment, aan het begin van de dag, om samen te zingen, te lezen, te bidden en stil te zijn tot God. De duur van het ochtendgebed is ongeveer een kwartier. Iedereen, ongeacht achtergrond, omstandigheden of herkomst, is hierbij van harte welkom. Het morgengebed is als volgt opgebouwd:

De opzet van dit ochtendgebed is als volgt:

  • inleidende woorden
  • een gezang
  • twee Schriftlezingen(een Psalmlezing en een lezing uit het Nieuwe Testament)
  • gebeden (Er zijn zes vaste gebeden (met als thema’s resp. kerk, overheid, werk, mensen, schepping en media, lof en dank) waarvan er iedere dag één door de predikant wordt gelezen; daarbij is er ruimte voor persoonlijk gebed)
  • heenzending

Het ochtendgebed is op schooldagen en begint om 8:35 uur.
De duur ervan is ca. 15 minuten.

Het ochtendgebed zal worden voortgezet door enkele gemeenteleden.

Met hartelijke groet, namens de Hervormde gemeente Overberg

Ochtendgebed