Heeft u vragen over het huisbezoek? Stel deze via de genoemde contactgegevens of via het contactformulier.


Huisbezoek

De gemeente is verdeeld in vier wijken, met voor iedere wijk een ouderling. Uitgangspunt voor het huisbezoek is, dat alle geregistreerde adressen eens in de twee jaar worden benaderd voor huisbezoek. Bezoek vindt volgens afspraak plaats, meestal in de periode “oktober-mei”. Deelname van de kinderen aan het huisbezoek wordt op prijs gesteld. De huisbezoekers leven graag mee in het wel en wee van elk gemeentelid. Ze willen ook hun zorg besteden en hun hulp bieden in de vragen van bekering en geloof.

Wijkindeling in Overberg

Er zijn 4 ouderlingen, ieder met een eigen wijk:
Ouderling C.P. Boele
Ouderling K. Henken
Ouderling J.J. Jansma (70+)
Vacant

De bezoekbroeders staan de wijkouderlingen bij in het bezoekwerk.
Vragen kunt u stellen aan bezoekbroeder Dhr. Job van de bovenkamp middels het contactformulier.


Hervormde vrouwen dienst (HVD)

Onze doelstelling is: Het omzien naar elkaar!!

De kerkelijke gemeente is een gemeenschap van mensen die Jezus Christus willen volgen. Jezus liet zien hoe God omziet naar mensen. In navolging van Jezus zien mensen om naar elkaar.

De HVD in Overberg hoopt in overleg met de kerkenraad:

  •             Een zieke te bezoeken
  •             De oudere te bezoeken
  •             Een bezoek aan kraamouders
  •             Een bezoek aan partner en/of familie die rouwen
  •             Nieuw ingekomen Overbergers en/of gemeenteleden
  •             Bij huwelijks jubilea vanaf 25 jaar te bezoeken
  •             Zorgdragende gemeenteleden te bezoeken
  •             Kerstmiddag voor 70+ te organiseren
  •             En alles wat er op ons pad komt.

Wij hopen zo positief bij te dragen aan een opbouw van een Christelijke Gemeente!

U kunt uw vraag stellen aan Gerrie Henken middels het contactformulier.


Rouwdiensten

Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met de predikant of met uw wijkouderling. Voor een rouw- of herdenkingsdienst wordt de Efrathakerk zonder kosten beschikbaar gesteld als de overledene lid van onze wijkgemeente was. Verdere zaken kunt u het beste bespreken met de predikant of met uw wijkouderling.

De coördinatie van de kosterdiensten en het verzorgen van rouwdiensten berust bij Marianne van de Zandschulp. U kunt via het contactformulier uw vragen met betrekking rouwdiensten aan haar stellen.


Trouwdiensten

De kerkorde van de PKN spreekt over de aanmelding van een voorgenomen huwelijk bij de kerkenraad, tien weken voorafgaand aan de huwelijksdatum. Maar we zijn niet gewend om daar scherp op te letten. Maar het ‘een en ander moet wel tijdig geregeld kunnen worden voor een organist, koster en niet te vergeten de ambtsdragers: predikant, ouderling en diaken.

Indien bruid of bruidegom lid is van onze wijkgemeente, worden geen kosten voor de kerk, de predikant, de organist enz. in rekening gebracht. Indien geen van beiden tot onze wijkgemeente behoren worden de onkosten wel in rekening gebracht.

Ook hier zijn alle gegevens noodzakelijk, zoals die bij het “ledenbestand” zijn genoemd, omdat de kerkelijke bevestiging en het burgelijk huwelijk ingeschreven dienen te worden in het LRP. Een kerkelijke bevestiging van het huwelijk kan alleen plaats vinden als het burgelijk huwelijk is gesloten.

De coördinatie van de kosterdiensten en het verzorgen van trouwdiensten berust bij Marianne van de Zandschulp. U kunt via het contactformulier uw vragen met betrekking en trouwdiensten aan haar stellen.


Bloemengroet

Om de week gaat er vanuit de kerkdienst een boeket bloemen als groet van de gemeente naar een gemeentelid. In de regel gaan de bloemen naar een gemeentelid die in de voorgaande periode uit het ziekenhuis terugkeerde naar huis of ook wel naar iemand die een klein steuntje in de rug best kan gebruiken. De kerkenraad besluit daarover. Ariejon Altena of Cobi Kleijer brengt de bloemen na afloop van de avonddienst naar het betreffende gemeentelid toe. In de afkondigingen voor de kerkdienst wordt meegedeeld wie de bloemen ontvangt. Op deze manier kijken we naar elkaar om ook in moeilijke momenten. De bloemen worden verzorgd door Liza Hardeman-Henken. Mocht u hierover vragen hebben of iemand willen opgeven voor de bloemengroet, dan kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of rechtstreeks met de scriba of middels het contactformulier.